Mluvme spolu o domácím násilí

13. 4. 2012

V úterý 27. 3. 2012 uspořádala proFem ve spolupráci s kosmetickou firmou Avon kulatý stůl s názvem "Mluvme spolu o domácím násilí."

...Odborníci nejen z neziskových organizací diskutovali nad tématy ekonomického dopadu domácího násilí na společnost v oblastech zdravotnictví a policie, významu prevence domácího násilía o problematice násilí na ženách obecně v celoevropském pojetí a vnímání problematiky v ČR.

V rámci prvního tématu byl představen byl projekt, který realizuje proFem o.p.s.. Jedná se o pilotní studii, jejíž cílem je vyčíslit finanční dopady domácího násilí na společnost.

U kulatého stolu diskutovali: Daniela Peštová - ambassadorka projektu Avon proti domácímu násilí, Mgr. Kamil Kunc - sociolog, proFem o.p.s., Mgr. Kateřina Kuncová - advokátka, proFem o.p.s, .Mgr. Barbora Holušová - Ministerstvo vnitra ČR, Mgr. Jindřiška Krpálková - předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí, MUDr. Iva Truellová - Ministerstvo zdravotnictví ČR, Michal Broža - vedoucí kanceláře OSN v Praze, Mgr. Jan Potměšil - právník a Mgr. Kateřina Macková - Acorus.

Akci moderovala Michaela Jílková.

Na závěr byl proFem předán šek na 300 000Kč. Peníze budou věnovány na program nazvaný »Mluvme spolu o domácím násilí«, jenž má posloužit prevenci tohoto porušování lidských práv za domovními a bytovými dveřmi.