IV. setkáni interdisciplinárního týmu IC Příbram

2. 5. 2012

Hlavním tématem setkání byla problematika domácího násilí a zkušenosti jednotlivých členů týmu s touto tématikou, úskalí práce s oběťmi i s násilníky a důležitost meziresortní spolupráce.

Vzhledem k tomu, že každý zúčastněný se s domácím násilím, ohroženými osobami či násilníky setkává v jiném kontextu, bylo velice zajímavé poslouchnout si o stejné problematice z jiného úhlu pohledu. Během setkání byla zdůrazněna potřeba vzájemné spolupráce pro zajištění komplexní a efektivní pomoci ohroženým osobám.
Mimo pravidelných účastníků interdisciplinárního týmu přijala pozvání i pplk. Mgr. Jolana Mosleh (Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky) a Mgr. Barbora Holušová (odbor prevence kriminality MV), která představila hlavní aktivity a preventivní programy MV v oblasti domácího násilí.
Děkujeme hostům i všem členům IDT za účast a těšíme se na další setkání, které proběhne 15.6.2012.