Workshop na téma "migrantky a domácí násilí"

22. 5. 2012

Ve čtvrtek 17.5.2012 proběhlo v Příbrami školení odborníků na téma "Migrantky a domácí násilí".

Školení proběhlo jako jedna z aktivit projektu  "Open Doors"  financovaným nadací Daphne, který realizuje Organizace pro pomoc uprchlíkům ve spolupráci s organizacemi sdružené v Koordoně. Školení se zúčastnili představitelé státní Policie, OSPOD, Poradny pro manželství a mezilidské vztahy, Azylového domu a dalších neziskovek z Příbramska. Diskutovali jsme nad případy z naší praxe i o dilematech a úskalích práce s cizinkami v souvislosti s domácím násilím.

Naďa Růžková