Ekonomické dopady domácího násilí na zdraví

1. 6. 2012

Cena 10 Kč

Studie "Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví" představuje výsledky rozsáhlého reprezentativního výzkumu zaměřeného zejména na zjištění výdajů ze státního rozpočtu na zdravotní péči, kterou musely oběti vyhledat v důsledku prožitého domácího násilí a přináší tak silné argumenty směřující k podpoře důslednější prevence domácího násilí. Studie zároveň poukazuje na to, že následkem domácího násilí je řada závažných zdravotních problémů, se kterými se oběti často musí potýkat po celý zbytek života. Formou doporučení pak studie nabízí možné kroky vedoucí k potírání domácího násilí, které lze v oblasti zdravotnictví realizovat.

 


Objednat