V. setkání interdisciplinárního týmu

27. 6. 2012

V pátek 15. 6. se již po páté sešli zástupci interdisciplinárního týmu. Toto setkání bylo především v seznamovacím duchu, protože v intervenčním centru došlo ke změně personálního obsazení.

Stávající vedoucí IC Marika Šteflová odchází a od července 2012 ji v její pozici nahradí Naďa Růžková jako vedoucí intervenčního centra a Magdalena Špačková jako sociální pracovnice. Diskuse se zaměřila především na případové studie Intervenčního centra i jiné. Následně byly prezentovány změny v zákoně o sociálních službách, ke kterým došlo od 1. 1. 2012.
Těšíme se na další schůzku, která proběhne v říjnu 12. 10. 2012, tentokrát v prostoru Magdalenia.