Intervenční centrum v Příbrami

27. 6. 2012

V červnu 2011 bylo v Příbrami otevřeno Intervenční centrum. Intervenční centrum poskytuje odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním.

Služba je určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které podporují ohroženou osobu v řešení situace domácího násilí. Nabízené služby jsou bezplatné.
Během roku 2011 navštívilo IC 16 klientek a klientů. V prvním pololetí roku 2012 navštívilo IC již 24 klientek a klientů. Za tuto dobu se nám podařilo navázat interdisciplinární spolupráci s úřady, institucemi a odborníky z různých oblastí v příbramském regionu. Děkujeme všem za výbornou spolupráci, ve které bychom rády pokračovaly.
Otevírací doba Intervenčního centra je ve všední dny od 9h do 15h (na konzultaci je nezbytné se předem objednat). Nabízíme též telefonické konzultace. Součástí nabízených služeb je i právní poradenství. Více informací na tel. 774 433 034, www.profem.cz

 

 

Mgr. Naďa Růžková
vedoucí Intervenčního centra Příbram