Mluvme spolu o domácím násilí

1. 10. 2012

Srdečně Vás zveme na workshop již příští týden! Workshop je putovní a projde 7 městy ČR během 1 roku. Tento preventivní program usiluje o ,,výchovu" studentů a studentek k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti.

Cílem je zvýšení informovanosti a znalostí o problematice domácího násilí jako sociálně patologického jevu. Workshop je koncipován společně s výstavou ,,Řekněte NE násilí na ženách" (http://www.create4theun.eu), kterou pořádá zastoupení OSN v Praze. Ambasadorkou workshopů je Daniela Peštová, která je tváří kampaně AVON proti domácímu násilí.

V rámci preventivního workshopu bude část věnována násilí na ženách ve světě z pohledu Organizace spojených národů a druhá část bude zaměřena na fenomén domácího násilí. Jak rozpoznat varovné signály, jaké jsou mýty v oblasti domácího násilí, jak postupovat, když se dozvíme, že v našem okolí k násilí dochází apod. Na závěr vyhlásíme soutěž pro studenty/-tky Vašich škol. Cílem soutěže bude vytvořit ,,sociální reklamu" na téma domácího násilí. Z vítězných prací bude v Praze uspořádaná výstava v září 2013 a zároveň proběhne závěrečné setkání vítězných 5 prací z každého města, které postoupí do užšího kola. Zde odborná porota (složená ze zástupkyň proFem o.p.s., AVON Cosmetics ČR a zastoupení OSN v Praze) vyberou nejlepší nápad a udělí první až třetí místo. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny.

První workshop proběhne začátkem listopadu v Brně.
Naďa Růžková