Vztahové násilí mladých

10. 10. 2018

Eva Michálková

V angličtině teen dating violence, v češtině násilí ve vztazích mladistvých nebo partnerské násilí mezi mladými lidmi - více názvu, stejné téma.

Čte vám přítel/přítelkyně vaše zprávy, messenger nebo email bez vašeho svolení? Rozhoduje, s kým se můžete a nemůžete vídat? Nutí vás do sexu, i když nechcete? Vyhrožuje vám ublížením, nebo vám ubližuje? To vše jsou varovné signály, a může to znamenat, že se nacházíte v nezdravém nebo dokonce v násilném vztahu.

Partnerské násilí mezi mladými lidmi je násilné jednání v intimním partnerském vztahu. Fyzickým, psychickým, sexuálním a digitálním násilím (ať už jedním, některými nebo všemi těmito typy) se jeden partner snaží upevnit moc a kontrolu nad druhým partnerem nebo partnerkou. 

Jak se liší partnerské násilí mezi mladými lidmi od domácího násilí? O partnerském násilí mezi mladými lidmi obvykle hovoříme tehdy, když se týká lidí ve věku 13-19 let. Oproti domácímu násilí nejsou mladí obvykle závislí na násilném partnerovi finančně, sociálně a nemají děti. Partnerské násilí mezi mladými lidmi se proto obvykle projevuje odlišnými formami a jeho důsledky se oproti domácímu násilí také do určité míry liší.

Více o tomto tématu se dočtete na společném webu projektu.

Pokud hledáte radu nebo podporu, můžete se obrátit na některou z organizací ve vašem okolí. Pro okamžitou pomoc volejte Linku Bezpečí 116 111.

Přečtěte si více o projektu Love and Respect.