Workshop Mluvme spolu o domácím násilí v Mostu

6. 2. 2013

V úterý 5. 2. 2013 proběhl již pátý workshop v rámci projektu "Mluvme spolu o domácím násilí". Tentokrát jsme navštívili soukromou střední školu, workshopu se zúčastnilo 59 studentů a studentek 2. ročníku.


...Studenti/-ky se zapojovali/-y do diskuse nejvíce na téma, jak se má zachovat kamarád, když zjistí, že se v jeho blízkosti násilí odehrává.
Z dotazníku na zpětnou vazbu studenti/-ky ve většině hodnotili/-y workshop za celkem přínosný (37) a srozumitelný (21 velmi, 33 celkem). Vždy se však najdou studenti/-ky, kteří/-ré o dané téma nemají zájem, 7 tedy uvedlo, že workshop nebyl přínosný. Mimo věcné hodnocení zmiňovali/-y části, které je nejvíce zaujaly. Mezi ty patří především promítaný film, který znázorňuje průběh násilí ve vztahu 17 leté dívky a stejně starého chlapce. 11 studentů/-tek zaujala část věnovaná typům násilí, 3 uvedli/-y přímo násilí ve vztahu, další 3 popis sexuálního násilí. 3 studenty/-ky zaujala část přednášená Barborou Krutákovou z OSN, která popisovala násilí na ženách v celosvětovém měřítku. 2 studenti/-ky ocenili/-y část věnovanou řešení této náročné situace. V této souvislosti zde uvádíme ještě jednou odpověď na dotaz - Proč je obřízka považovaná za násilí, když se jedná o součást kulturní tradice? Ano je to součást tradice, ale anii ženy z této kultury s obřízkou nemusí souhlasit, utíkají z domovů, aby se jí vyhnuly. V rámci kultury je mnohdy obřízka prováděna proti vůli samotné ženy.

Co studentům/-kám chybělo? V naprosté většině nic. Za což jsme velice rádi. Jen v jednom dotazníku bylo uvedeno, že by student/-ka ocenil/a statistiku návštěvnosti center zaměřených na pomoc obětem domácího násilí. Ta je samozřejmě v každém zařízení jiná. Dané organizace většinou zveřejňují své statistiky na webových stránkách. Stejně tak my http://www.profem.cz/clanky/?x=2369043. Pro zajímavost ještě uvádíme výsledky výzkumu, který pro nás realizovala v únoru 2012 výzkumná společnost RS research. Na základě tohoto výzkumu bylo zjištěno, že jen za rok 2011 bylo domácím násilím postiženo 400 000 žen, z nichž se asi 11% (asi 44 000žen) svěří specializované poradně, právníkovi nebo psychologovi.

V rámci projektu putuje také výstava, kterou realizuje OSN a zastoupení Evropské komise v ČR. Nyní je 15 tiskových inzerátů z této výstavy k vidění v Dost dobré kavárně v Mostu. Navštívit ji můžete do čtvrtka 21.2.

N.Růžková, M.Špačková