Evropská unie podepsala Istanbulskou úmluvu!

16. 6. 2017

Barbora Frolíková

Evropská unie učinila další zásadní krok vstříc účinnějšímu řešení problematiky domácího násilí a násilí vůči ženám. Dne 13.6.2017 totiž došlo ve Štrasburku k podepsání Istanbulské úmluvy.

Istanbulská úmluva představuje nejrozsáhlejší mezinárodní smlouvu o boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, které je v této úmluvě považováno za hrubé porušování lidských práv. Podpisem mezinárodní úmluvy vysílá EU jasný signál, že uznává zásadní význam istanbulské úmluvy ve stanovení celosvětových norem v této oblasti a současně tak posiluje její mezinárodní postavení.

Doposud bylo do Úmluvy ratifikováno 23 zemí, z toho 14 členských zemí EU (Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko). Dalších 14 členských států EU tuto úmluvu podepsalo.

Přijetí Istanbulské úmluvy  včera svým podpisem stvrdil maltský velvyslanec Joseph Filletti a současně také Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Vše proběhlo za přítomnosti generálního tajemníka Rady Evropy Thorbjørna Jaglanda.