IDT v Příbrami, Berouně, Benešově

31. 5. 2017

Andrea Šimek Mahlová

V dubnu a v květnu tohoto roku proběhlo již XIII. setkání IDT v Příbrami a VI. setkání v Benešově a Berouně.

Dne 4. 5. 2017 proběhlo v Berouně v budově Policie již VI. setkání interdisciplinárního týmu. Setkání se zúčastnili zástupci z řad Policie Beroun, pracovníci Azylového domu, zástupci Městského úřadu Beroun a Hořovice, oddělení prevence kriminality a sociálního odboru. Dále zástupkyně z Poradny pro oběti – probační a mediační služby či zástupkyně sociálně aktivizační služby Betlém.

Dne 11. 4. 2017 VI. setkání proběhlo v Benešově v zasedací místnosti obecně prospěšné společnosti Posázaví o. p. s. Setkání se zúčastnili zástupci Policie Benešov, státní zástupkyně, zástupkyně Městského úřadu Benešov a Vlašim z odboru sociálního a z oblasti sociálního kurátorství, kurátor pro děti a mládež. Dále zástupkyně centra adiktologických služeb Magdaléna a Občanské poradny – cesta Integrace o. p. s.

16. 5. 2017 proběhlo již XIII. setkání v Příbrami na půdě Okresního soudu v zasedací místnosti. Setkání se zúčastnilo opět mnoho odborných pracovníků z řad Policie Příbram, zástupci Městského úřadu, odboru sociálních věcí, prevence kriminality či koordinátorka pro sociální oblast a vzdělávání. Dále také psycholožka z Poradny Příbram. Zástupkyně neziskových organizací v regionu Magdalena o. p. s., Probační a mediační služby a NZDM Bedna.

V úvodu setkání jsme představili statistiky počtu klientů na pobočkách či počet vykázání v období listopad 2016 až duben 2017. Uvedli aktuality z proFem a pozvali na připravované akce, konkrétně na Odbornou diskusi na téma „Trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské smlouvy“, která se bude konat 30.5.2017. Další novinkou je Projekt prevence kriminality zaměřený na chatové poradenství obětem sexuálního násilí od listopadu 2017.

Hlavními tématy byla novela Zákona o obětech trestných činů a Důkazní prostředky v trestním řízení v oblasti sexuálního násilí. Zde právnička proFem Mgr. Veronika Ježková poukázala na důležitá místa v oblasti důkazních prostředků, znaleckých posudků a obhajoby. Na závěr jsme diskutovali nad kazuistikami z konkrétních poboček.

V Berouně, Příbrami i Benešově pracovnice probační a mediační služby představily nový projekt pro oběti trestných činů – „Proč zrovna já“. Jedná se o nabídku psychosociální pomoci, doprovázení obětem trestných činů, pracovnice zastává role důvěrníka, důraz na zplnomocňování.

V Benešově zástupkyně Centra adiktologických služeb Magdaléna uvedla novinku v podobě otevřené pobočky 1x týdně ve Vlašimi. Dále zástupkyně probační a mediační služby uvedla, že narůstá v regionu násilí páchané na seniorech, zvláště ekonomické.

V Příbrami nám bylo od zástupců představeno mnoho novinek. V oblasti prevence kriminality projekt cílený na bezpečnost škol s názvem „Ozbrojený útočník ve škole“.

Na závěr jsme zúčastněné pozvali na další plánované setkání konané na podzim 2017.

gallery