Legalizace DN? Situace na poli DN v Rusku

1. 2. 2017

Organizace proFem, o.p.s. považuje za nezbytné vyjádřit velké znepokojení nad legislativním počinem realizovaným v lednu v závěrečném čtení ruské Státní dumy.

Téměř jednohlasně byla schválena norma, která jev, jenž může být vygradováním dlouholetého domácího násilí postižitelného standardně trestněprávními předpisy, staví na úroveň potyčky opilých sousedů! Poslanci zdůvodnili zmírnění tzv. pohlavkového zákona snahou odstranit rozpory v současných zákonech. Zatímco násilí mezi příbuznými se doteď trestalo až dvouletým vězením, totéž chování ze strany například sousedů bylo pouze přestupkem. 

Dané je jen jasným důkazem toho, jak nesprávně je vnímána patologie domácího násilí ve společnosti, jak úzce je vykládána a jak alibisticky snižována a bagatelizována.

První facka, nyní dle ruských právních předpisů postižitelná jen v rovině předpisů o občanském soužití, padá ve většině případů domácího násilí až po letech ponižování, znevažování a jiného psychického týrání oběti. Následky tohoto jednání se však na oběti objevují nepochybně již dříve, u mnohých se již rozvíjí posttraumatický stresový syndrom a to bez toho, že by se agresor oběti jakkoli fyzicky dotkl.

Přijetím zmíněné normy Rusko dává zcela jasnou zelenou agresorům a domácímu násilí ve formě, v níž převládá, tedy psychické.