Strategické plánování proFem 2.11.2016

2. 11. 2016

Barbora Frolíková

Dnes proběhlo první strategické plánování naší organizace.

Na dnešním prvním strategickém plánování jsme si stanovili, jak budou naše setkání probíhat. Řekli jsme si o silných a slabých stránkách organizace. Určili jsme možné příležitosti a diskutovali jsme také o hrozbách, které nás mohou postihnout. Část našeho strategického plánování jsme také věnovali poslání naší organizace.

gallery

logo