Seminář pro zdravotnický personál

8. 12. 2016

Naďa Gubová

Ve středu 7. 12. a ve čtvrtek 8. 12. jsme navštívili 2 okresní nemocnice Středočeského kraje a připravili pro zdravotnický personál seminář na téma "Komunikace s traumatizovanou pacientkou".

Ve středu 7. 12. jsme zamířili do nemocnice v Čáslavi, ve čtvrtek 8. 12. do nemocnice v Benešově. Seminářů se zúčastnily zdravotní sestry z oddělení gynekologie, JIP, dětského oddělení, ale také od praktického lékaře. V Čáslavi se semináře zúčastnili také sociální pracovnice z blízké věznice a pracovnice ze zdravotního oddělení místního vojenského letiště.

Účastnicím jsme představili problematiku domácího a sexuálního násilí, snažili jsme se nastínit projevy osoby s postratumatickou stresovou poruchou, následně dát praktické rady, jak s danou osobou komunikovat. V neposlední řadě jsme diskutovali o ohlašovací povinnosti zdravotnického personálu v případech domácího a sexuálního násilí a na závěr jsme představili Centrum psychosociálnní pomoci, které jsme navštívili v rámci stáže v Norsku.

gallery