Tiskové prohlášení k Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách

24. 11. 2016

Barbora Frolíková

Vydáváme tiskové prohlášení k příležitosti 25. listopadu, Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách.

 

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ    

 proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. (dále jen „proFem“) pořádá dne 25.11.2016 odbornou diskusi zástupců odpovědných institucí (Policie ČR, NNO, soudci, státní zástupci, Ministerstvo spravedlnosti ČR) k příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách na téma „Důkazní prostředky v případech sexuálního násilí“.  

Mezinárodním dnem proti násilí na ženách byl 25. listopad vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1999. Valné shromáždění OSN přitom vyzvalo vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organizace i jednotlivé neziskové organizace, aby na tento den pořádaly akce zaměřené na zvýšení povědomí o tomto problému. Neoficiálně byl tento den slaven již od 80. let 20. století, v České republice poprvé v roce 1995. Pod pojmem „násilí na ženách“ přitom Valné shromáždění OSN rozumí „činy schopné způsobit fyzické, sexuální nebo psychické poškození, ať již ve veřejném nebo soukromém životě.“   Na otázku, proč odborná diskuse na takovéto téma v den, který je Mezinárodním dnem proti násilí na ženách, odpověděla Jitka Poláková, ředitelka proFem:

  „25.11. jako Mezinárodní den proti násilí na ženách je ideální příležitostí k otevřené diskusi o současných problémech v tomto tématu. Zvýšený počet případů sexuálního násilí aktuálně řešených naší organizací, ale i závěry některých statistik, které ukazují na zvyšující se procento oznámených sexuálně motivovaných trestných činů, avšak nižší procento odsouzených, je pro nás nyní právě tímto ožehavým problémem.“   

Výběr tématu a cílení na odbornou právní veřejnost, zejména na orgány činné v trestním řízení, pak vedoucí právnička proFem, Mgr. Veronika Ježková, zdůvodňuje takto:  

„Důkazní prostředky v případech sexuálního násilí představují problematický prvek nejen co do časové náročnosti jejich vyhodnocování, ale mnohdy i co do jejich prosté existence či neexistence. Důsledky absence takových důkazních prostředků, ale i důsledky komplikovanosti jejich vyhodnocení na trestní řízení a rozhodnutí soudu o vině či nevinně pachatele sexuálně motivovaných trestných činů jsou však nedozírné. Rády bychom proto v rámci diskuse odborníků na tuto problematiku definovaly základní nedostatky a otevřely diskusi k možnosti jejich odstranění.“  

Za proFem, o.p.s.:

Jitka Poláková                           Mgr. Veronika Ježková   
ředitelka proFem, o.p.s.            vedoucí právnička proFem, o.p.s
tel.: 774 433 005                       tel.: 739 079 106

 O proFem:  

proFem o.p.s., je ženská nezisková organizace, která se již od roku 1993 zaměřuje na společenské oblasti, v nichž dochází k porušování lidských práv – zejména na potírání násilí na ženách, sexuálního a domácího násilí. Jednou z oblastí činnosti proFemu je projekt pod názvem „AdvoCats for Women“, který poskytuje ženám-obětem násilí bezplatnou právní pomoc. Dále se věnuje politickému lobbingu za ženská lidská práva, vydávání publikací s tématikou násilí na ženách. Více informací na: www.profem.cz      

Tisková zpráva ke stažení ZDE.