Projekt AdvoCats for Women – právem proti násilí na ženách se nachýlil ke svému konci.

10. 11. 2016

Barbora Frolíková

Hlavní milníky, kterých jsme v letošním roce dosáhli:

 

  ·         analýza právního stavu problematiky násilí na ženách vyvrcholila vypracováním studie Právem proti násilí na ženách – Bílá místa české legislativy, která byla dne 29.9.2016 představena v rámci semináře konaném ve Strakově akademii

·         s průběžnými návrhy legislativních doporučení a koncepčních řešení jsme nejen odbornou veřejnost seznámili v rámci Mezinárodní konference dne 24.11.2015 a Kulatého stolu dne 25.2.2016 ·         námi navržené pozměňovací návrhy novely zákona o obětech trestných činů – původní sněmovní tisk č. 658/0 byly prohlasovány a podpořeny Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Úřadu vlády ČR

·         návrh byl předložen příslušné poslankyni a byl prezentován i v Ústavněprávním výboru Poslanecké sněmovny ČR

·         ve spolupráci a na žádost MPSV jsme v březnu 2016 podali své koncepční návrhy k problematice zálohovaného výživného

·         15.4.2016 jsme rozeslali jménem organizace dopis žádající o podporu přijetí Istanbulské úmluvy -  v odpověď nám bylo zasláno kladné stanovisko vlády a následně byla Istanbulská úmluva podepsána, nyní se čeká na její ratifikaci

·         aby byly aktivity naší organizace podpořeny ze strany Poslanecké sněmovny ČR – vyhotovili jsme pro její členy Informační balíčky shrnující námi navrhovaná řešení týkající se problematiky násilí na ženách

·         podpořili jsme více než 20 klientek formou bezplatného právního zastoupení advokáty, školenými v problematice násilí na ženách  

Projekt byl dne 1.11.2016 oceněn cenou nakladatelského domu ECONOMIA Pro bono & CSR 2016 a zařadil se tak mezi čtyři nejlepší celorepublikové právní projekty v této oblasti.