proFem získal právnické ocenění Pro Bono & CSR 2016

3. 11. 2016

Barbora Frolíková

V úterý 1. listopadu proběhlo vyhlášení výsledků právnického ocenění Pro Bono & CSR 2016, které pořádal mediální dům Economia ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce. proFem byl oceněn za výjimečný právnický projekt – projekt AdvoCats for Women pomáhající ženám, které se staly oběťmi násilí. Ocenění převzala ředitelka Jitka Poláková z rukou předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala. Vedoucí právničkou v naší organizaci je Veronika Ježková, která převzala ocenění též za projekt organizace Pro bono aliance, v níž je ředitelkou.

AdvoCats for Women se věnují především bezplatnému právnímu poradenství, analýze a prosazování změn v legislativní úpravě, informování a vzdělávání odborné i laické veřejnosti. ,,Výrazným rysem je ucelená povaha projektu, od konzultací a zastupování individuálních klientek přes vypracování obecné analýzy právního stavu až po přípravu a prosazování konkrétních legislativních návrhů z této analýzy vycházejících“, shrnul naši činnost ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který byl jedním z členů odborné poroty, jež vybírala vítěze. Předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Jeroným Tejc dodává: ,,Vyzdvihnout je třeba, že organizace samotná pomáhá ženám dlouhodobě – více než 20 let.“

V porotě zasedli další odborníci, například předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, prezidentka Unie státních zástupců Marie Brejchová, prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová, prezidentka Exekutorské komory ČR Pavla Fučíková nebo prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Ocenění naší práce si velice vážíme a budeme v ní nadále se stejným nasazením pokračovat.

Předávání cen