Tisková konference

21. 9. 2016

Naďa Gubová

Dne 21.9.2016 proFem o.p.s ve spolupráci se senátorkou RNDr. Jitkou Seitlovou uspořádal dne 21. 9. 2016 tiskovou konferenci u příležitosti vydání komplexní právní studie: Právem proti násilí na ženách - Bílá místa české legislativy.

Na tiskové konferenci byla představena studie vypracovaná organizací proFem, o.p.s., jejímž účelem bylo nejen identifikovat legislativní nedostatky v zákonech týkajících se násilí na ženách, ale i pojmenovat problémy, ke kterým v praxi dochází. Jakkoli by se totiž mohlo na první pohled zdát, že Česká republika je již "legislativně" naprosto vybavena, tak na základě provedené studie musíme konstatovat, že tomu tak není.

Z provedené analýzy právního stavu, praktických zkušeností proFem, o.p.s., i dotazování odpovědných profesí (OSPOD, soudy, státní zástupci a policie, NNO, advokáti a notáři) vyplývají jasné závěry a doporučení.

 

Autorka studie Mgr. Veronika Ježková uvedla: "Nelze popřít, že kvalitní odborníci mohou někdy překlenout chybějící právní úpravu, ale v praxi často vidíme opak. Je proto nutné doladit právní předpisy do té kvality, aby tam, kde nelze spoléhat na lidský faktor, existoval jasný, srozumitelný a závazný právní základ. Stejně tak je nutné, aby byla v systému jasně a transparentně vymezena práva obětí a jejich obsah jim byl dostupný v maximální možné míře".

Navrhované změny a přinášená koncepční řešení by měly zasáhnout stěžejní právní předpisy českého právního řádu.

"Věříme, že přijetím navrhovaných změn by se Česká republika zařadila mezi ostatní evropské země, které již samotným obsahem právních norem jasně deklarují, že násilí na ženách netolerují": uvedla v rámci konference Jitka Poláková, ředitelka proFem.


 

O tiskové konferenci se dočtete v médiích:

Halo noviny
Webové stránky senátorky Jitky Seitlové

 

gallery