Studijní cesta do Norska

15. 6. 2016

Ve dnech 19. - 23. 4. 2016 podnikl tým proFem, o. p. s. studijní cestu do norského Osla. Tato cesta byla podpořena z Fondu bilaterální spolupráce Nadace Open Society Fund z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Naším cílem bylo poznat a inspirovat se know-how norských organizací i státních institucí, které mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti boje proti genderově podmíněnému násilí, zejména proti domácímu a sexuálnímu násilí. Chtěli jsme obohatit a rozšířit naše znalosti v této oblasti a zamyslet se nad možnou aplikací osvědčených norských modelů v naší práci.

Navštívili jsme v Oslu několik zajímavých míst:

• norský Direktorát pro děti, mládež a rodinu

• Azylový dům pro oběti domácího a sexuálního násilí a pro oběti nucených sňatků

• Neziskovou organizaci SEIF

• Úřad ombudsmana pro rovnost a antidiskriminaci

• Policejní stanici Stovner

• Psychosociální oddělení pro oběti domácího a sexuálního násilí na pohotovosti v Oslu

Ze všech navštívených míst jsme si odnesli řadu informací a poskládali si tak ucelenější obrázek o tom, jak v Norsku k problematice domácího a sexuální násilí přistupují. Nejzajímavější pro nás byla návštěva azylového domu pro oběti domácího násilí, policejní stanice, kde nám představili pilotní projekt November a dále také psychosociálního oddělení pro oběti domácího a sexuálního násilí na pohotovosti v Oslu.

Cestu hodnotíme jako velice přínosnou, Norsko je pro nás, v oblasti boje proti genderově podmíněnému násilí, velkou inspirací. Nejedná se však pouze o legislativu a daleko lepší institucionální zajištění služeb pro oběti násilí, ale také o aktivní a nadšený přístup všech pracovnic a pracovníků, včetně státní správy, se kterými jsme se setkali.

Zprávu ze studijní cesty, včetně informací o navštívených institucích si můžete stáhnout zde.