Reakce na rozhovor s Markétou Adamovou k tématu zálohované výživné

13. 4. 2016

Tiskové prohlášení k rozhovoru s Markétou Adamovou v pořadu Interview Plus na Českém rozhlase Plus k tématu zálohového výživného

Dne 11. 4. 2016 p. Markéta Adamová, místopředsedkyně TOP 09, v pořadu Interview Plus zpochybnila smysl a užitečnost zamýšleného zavedení zálohového výživného do českého právního řádu. Sdělila, že zálohové výživné napáchá více škody než užitku, neboť vyšle signál neplatičům, že stát se o děti, na které alimenty nejsou placeny, postará. Výsledkem pak bude zvýšení počtu neplatičů alimentů.

proFem považuje za nutné se k těmto zavádějícím výrokům vyjádřit. Zálohové výživné je nástrojem, který může výrazně pomoci ženám samoživitelkám a ženám ohroženým domácím násilím, resp. jejich dětem. Tyto skupiny žen a dětí jsou výrazně ohroženy chudobou a výpadek v placení výživného pro ně znamená značnou zátěž. Dětem ohroženým chudobou pak ani vymáhání výživného exekuční cestou nenabídne rychlou pomoc. K reálnému získání dlužných alimentů může dojít až po dlouhých měsících exekučního řízení, ve kterých jsou samoživitelky a jejich děti vystaveny velké finanční nejistotě a emočnímu vypětí. Tomu může zabránit zálohované výživné, které zamezí, aby se tyto ženy a děti nacházely na hranici životního minima.

Je nutné mít na zřeteli, že hlavním smyslem zálohovaného výživného je účinná pomoc dětem ohroženým chudobou, která má negativní dopad na jejich vývoj, a tím i na jejich možnosti uplatnění v pozdějším životě. Zálohované výživné, jak je navrhováno, počítá i s následným vymáháním částek vyplacených státem po povinném rodiči. Jedná se o institut, který má jasně daná pravidla a nelze ho snadno zneužít. Nelze ani opomenout fakt, že zálohované výživné bylo zavedeno již v 19 státech Evropské unie. Důsledná ochrana práv dětí patří jistě k těm základním hodnotám, které jsou v rámci EU aktivně podporovány a chráněny.

Jitka Poláková

ředitelka proFem