Dne 16. 3. Vás zveme na panelovou diskusi z cyklu Dialogue Talks

1. 3. 2016

Rádi bychom Vás pozvali na třetí panelovou diskusi z cyklu Dialogue Talks pořádanou občanským sdružením Mozaiky Platform Dialog v tomto roce. Naším cílem je poskytnout širokou platformu k setkávání nad aktuálními tématy a umožnit tak pochopení současných problémů naší globalizované společnosti.

Panelová diskuse: Sexismus a násilí na ženách

 

Hromadné útoky na ženy a dívky, ke kterým došlo ze strany některých uprchlíků během silvestrovské noci v několika německých městech, zvedly hlas odporu mezi širokou veřejností v Německu i u nás. Proto se mohou zdát překvapivé výsledky výzkumu veřejného mínění provedeného v srpnu loňského roku agenturou Focus pro Amnesty International, z nichž vyplývá, že většina naší dospělé populace zastává názor, že v jistých případech či situacích je žena za své znásilnění spoluzodpovědná. Podobné smýšlení může vést k částečnému omlouvání či bagatelizování těchto činů.

Jakých forem nabývá sexuální násilí, kde k němu nejčastěji dochází a jak proti němu účinně bojovat? Setkávají se s ním ženy i v prostředí, kde by jej nečekaly?

 

Na tyto a podobné otázky se pokusí odpovědět naši hosté.  

Marta Vohlídalová,  Sociologický ústav AV ČR

Petra Ezzeddine, Katedra obecné antropologie FHS UK

Jitka Poláková, ředitelka proFem, o.p.s.

 

Diskusi bude moderovat Jana Smiggels Kavková, ředitelka Fórum 50 %

Datum a místo konání:  středa 16. 3. 2016 v 17.00 hod. , Café Louvre, Národní třída 22

Pro účast se prosím registrujte na e-mailu: rsvp@platformdialog.cz

gallery