Vláda schválila podpis Istanbulské úmluvy

9. 2. 2016

Dne 8. 2. 2016 vláda schválila podpis Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva)

Česká republika se tak konečně připojí k většině zemí EU. Ratifikována by pak úmluva mohla být  v polovině roku 2018. Vláda tímto krokem dala najevo, že vnímá problematiku domácího násilí a násilí na ženách jako závažný problém, kterému je třeba věnovat patřičnou pozornost.

Istanbulská úmluva je velice významná v boji proti násilí na ženách, včetně domácího a sexuálního násilí. Klade důraz na prevenci násilí, zlepšuje ochranu obětí násilí, usiluje o řádné stíhaní pachatelů a o koordinované řešení této problematiky na státní, regionální i lokální úrovni se zapojením vládních činitelů i neziskových organizací, neboť vnímá problematiku násilí na ženách jako celospolečenské téma. Úmluva se však vztahuje nejen na ženy, ale i na muže jako oběti domácího násilí či násilí mezi intimními partnery.

 

Článek v Echo 24. K tématu Istanbulské úmluvy se vyjadřuje také ředitelka proFem.

http://echo24.cz/a/wndNf/deti-se-o-genderu-budou-ucit-povinne-ve-skolach