SBORNÍK Z KONFERENCE 24. 11. 2015, SENÁT PČR, PRAHA

18. 12. 2015

Dne 24. 11. 2015 se konala v prostorách Senátu ČR mezinárodní konference na téma Právo a domácí násilí: promítá se legislativa do praxe? Čas na nové právní nástroje inspirované zahraničím. Z této konference byl vytvořen elektronický sborník.

Konference byla pořádána organizací proFem - Konzultační středisko pro ženské projekty, o. p. s.
(dále jen „proFem, o. p. s."), v rámci projektu Projekt AdvoCats for Women - právem proti násilí na ženách a byla jakýmsi „předvojem" mnoha akcí realizovaných neziskovým sektorem i vládními organizacemi v souvislosti
s Mezinárodním dnem proti násilí na ženách připadajícím na 25. 11. 2015. Projekt, v rámci něhož byla konference uskutečněna, je podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, financovaného
z Norských fondů, a zaměřuje se na identifikaci a odstranění legislativních nedostatků v zákonech týkajících se násilí na ženách a na identifikaci problémů při jejich aplikaci v praxi. Organizace proFem, o. p. s., považuje za nutné, pro zlepšení situace v prevenci a odstraňování negativních dopadů domácího násilí a násilí na ženách, nejen analyzovat současnou legislativu a upozornit formou doporučení na její nedostatky, ale i podporovat podpis Úmluvy Rady Evropy
o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí a přijetí dvou nových klíčových zákonů, které jsou zmíněny také v programovém prohlášení vlády ze dne 13. 2. 2014 (o náhradním výživném a o bezplatné právní pomoci), a to v podobě, která povede ke zlepšení podpory osob ohrožených a postižených násilím a ke zlepšení jejich ekonomické a sociální situace, která je v drtivé většině případů velmi špatná. Tento elektronický sborník obsahuje příspěvky, které při konferenci dne 24. 11. 2015 zazněly z úst tuzemských i zahraničních odborníků, a poskytuje tak komplexní přehled
o diskutovaných problematických tématech, která byla zajímavě a interaktivně s přítomnou odbornou veřejností diskutována při tomto mezinárodním setkání: Zhodnocení současného právního stavu v oblasti domácího násilí. Vhodná navazující právní úprava, která by zlepšila situaci. Inspirace zahraniční právní úpravou a zkušenostmi. Projekt AdvoCats for Women - právem proti násilí na ženách, v souvislosti s nímž byla dne 24. 11. 2015 pořádána konference s názvem Právo a domácí násilí: promítá se legislativa do praxe? Čas na nové právní nástroje inspirované zahraničím.

 

Obsah

Právo a domácí násilí: promítá se legislativa do praxe?
Čas na nové právní nástroje inspirované zahraničím . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Aleksandra Niżyńska:
Ekonomické zneužívání, výživné a domácí násilí - případ Polska . . . . . . . . . 16

Gerd Fleischer, Belinda de León:
Od menších domácích hádek a výtržností po násilí mezi blízkými . . . . . . . . 23

Tatiana Matulayová:
Argumenty v prospech ustanovenia pracovnej pozície
sociálneho pracovníka v škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

David Oplatek, Veronika Ježková:
Zákon o obětech trestných činů - nejslabší místa právní úpravy
z hlediska praxe. Bezplatná právní pomoc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Lucie Otáhalová:
Evaluace zákona o obětech trestných činů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Jiří Kapras:
Připravovaná novela zákona o obětech trestných činů:
poskytování peněžité pomoci z hlediska praxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Jakub Severa:
Připravovaná novela zákona o obětech trestných činů:
poskytování peněžité pomoci z hlediska praxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

 

Elektronický sborník ke stažení ZDE.

 

gallery

 

as