Mezinárodní konference 24.11.2015

3. 12. 2015

Jitka Poláková

Dne 24. 11. proběhla konference s mezinárodní účastí v budově senátu. Na konferenci vystoupili odborníci ze zahraničí, Norska, Polska a Slovenské republiky a z České republiky

Závěr z konference

Jak je z naznačeného zřejmé, jsou v oblasti legislativního boje proti domácímu násilí a násilí na ženách mnohé mezery a nedostatky.

Zasazujeme se proto, aby:

1) byla detailněji rozpracována hmotněprávní ustanovení občanského zákoníku sloužící k ochraně osob ohrožených domácím násilím a byl tak naplněn jejich skutečný účel

2) bylo propojeno řízení rozvodové s řízením o výchově a výživě nezletilých dětí na dobu po rozvodu manželství, aby soud získal transparentní informace o rodinném prostředí a včas „odhalil“ existenci domácího násilí

3) byl přijat relevantní zákon a implementován do českého právního řádu institut zálohovaného výživného a stát autoritativně a aktivně poskytoval touto formou ochranu dětem před ekonomicky negativními dopady rodičovské disfunkce

4) byl přijat samostatný komplexní zákon upravujícího zajišťování právní pomoci státem

5) oběti domácího násilí byly zařazeny do explicitního výčtu zvlášť zranitelných obětí, byl přenastaven rozhodný okamžik pro uplatnění nároku na náhradu škody tak, aby nedocházelo ke kolizi s ustanoveními o ochraně obětí trestných činů, precizně definovány podmínky, za kterých je nepřípustný kontakt oběti trestného činu s pachatelem, lhůty pro poskytnutí peněžité pomoci obětem by měly být striktně normativně stanoveny a měly by reflektovat okamžité potřeby obětí  

6) byla přijata a ratifikována Úmluva o předcházení a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí

7) řady školských pracovníků byly obligatorně rozšířeny o kvalifikované sociální pracovníky.

 

Prezentace vystupujících:

Aleksandra Niżyńska:
Ekonomické zneužívání, výživné a domácí násilí - případ Polska
Economic abuse in Poland.pptx

Gerd Fleischer, Belinda de León:
Od menších domácích hádek a výtržností po násilí mezi blízkým
From «domestic violence» to.ppt

Jiří Kapras, Jakub Severa
Připravovaná novela zákona o obětech trestných činů:
poskytování peněžité pomoci z hlediska praxe
Novela zákona o obětech trestných činů.ppt

Veronika Ježková:
Právo a domácí násilí: promítá se legislativa do praxe?
Čas na nové právní nástroje inspirované zahraničím
PRÁVO A DOMÁCÍ NÁSILÍ PROMÍTÁ SE LEGISLATIVA DO PRAXE.pptx

David Oplatek, Veronika Ježková:
Zákon o obětech trestných činů - nejslabší místa právní úpravy
z hlediska praxe. Bezplatná právní pomoc
Zákon o obětech trestných činů – nejslabší místa právní úpravy z pohledu praxe.pptx

Lucie Otáhalová:
Evaluace zákona o obětech trestných činů
Evaluace zákona obětech trestných činů.ppt

 

gallery

 

da