Haló noviny - Seminář: Dosud neuvedená příčina k páchání domácího násilí

4. 11. 2015

Jitka Poláková

Prevencí agresivity je záchyt v raném věku Další závažnou příčinou páchání domácího násilí je pokračování negativních povahových rysů vyvolaných přetrvávajícím syndromem ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) se souběžně se vyskytujícími dalšími poruchami (např. poruchami opozičního vzdoru). Vysledovala to Eva Hurychová, členka vládního Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a správní rady proFem.

Více na: http://www.halonoviny.cz/articles/view/41228103