Seminář: Dosud neuvedená příčina k páchání domácího násilí

3. 11. 2015

Jitka Poláková

Dne 3. 11. 2015 proběhl v Informačním centru OSN odborný seminář, kde proFem o. p. s. spolu s autorkou výzkumu a dalšími odborníky seznámili veřejnost s dosud ještě neuvedenou příčinou k páchání domácího násilí. Téma je podloženo aktuálním a experty ověřeným výzkumem. Seminář proběhl pod záštitou Ministerstva zdravotnictví Svatopluka Němečka.

 

Autorka výzkumu a členka správní rady proFem Mgr. Eva Hurychová uvedla, že další
a relevantní příčinou je pokračování negativních povahových rysů na základě přetrvávání syndromu ADHD, poruchy opozičního vzdoru, hyperkinetické poruchy chování jako souběžně se vyskytujícími diagnózami. Odbornou definicí jde o tzv. perzistenci syndromu ADHD a jeho komorbidních poruch. Problémem ale bývá její nezměrná skrytost, volným zpracováním vyjádření prof. Drtílkové lze říci, že v České republice tvoří dospělí jedinci s hyperkinetickou poruchou do značné míry „larvovanou“ skupinu, jež zasahuje do negativních sociálních jevů.   

Z erudovaných odborníků se semináře také zúčastnili: primář dětské a dorostové psychiatrie
prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. a speciální pedagožka Mgr. et Bc. Blanka Ptáčková.

 

Mgr. Eva Hurychová k výzkumu, který vychází z její diplomové práce, sdělila: Při domácím násilí se stává, že týrání páchá jedinec, u něhož se nevyskytuje jakákoli závislost (alkohol, psychotropní látky, gamblerství), ani žádná psychiatrická diagnóza, není patologicky žárlivý a nepochází ze sociálně znevýhodněného prostředí. Oběť v takových případech nezná příčinu, proč ji partner často deptá nejen psychicky, ekonomicky a rovněž i s fyzickou agresí. Toto chování zde eskaluje kdykoli z minuty na minutu bez předvídatelných pauz, jež se běžně uvádějí v cyklech domácího násilí. Oběti se navíc jen v málo případech od rodičů a blízkých příbuzných partnera dovědí, že v dětství měl problémy s chováním, ale ty jsou prý už „dávno pryč“. Jenže – dle řady výzkumů je přetrvávání negativních rysů zkoumaných diagnóz zhruba u poloviny jedinců, jiná studie uvádí až 85 %. Páchání domácího násilí z důvodu přetrvávání zkoumaných diagnóz je třeba posuzovat ze zdravotního hlediska jako kontinuitu nemoci.

 

Prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. se k uvedeným poruchám vyjádřil: Je velká škoda, když se ke mně, nebo do jiné zdravotnické péče tito jedinci dostanou pozdě. Někdy bývá jejich stav podceněn a rodiče je nepřivedou včas. Zpracoval jsem proto dispozice pro pediatry, protože v předškolním období je léčba těchto poruch úspěšná. Stane se, že ji děti v adolescentním věku odmítají, celkově je proto důležitá mnohem větší osvěta, na které by se nemělo šetřit. Jde o lepší budoucí život těchto jedinců, a to i s ohledem na jejich společenskou roli, protože následky jsou jak finančně, tak ve všech směrech mnohem závažnější.

  

Mgr. et Bc. Blanka Ptáčkovápoukázala na zkušenosti: Mnozí rodiče jsou bezradní, vůbec nevědí, co mají dělat, kam se jít poradit, jak a kde vyhledat odborníky, jak se správně postarat o řešení situace. V mé praxi, ať už poradenské, terapeutické a reedukační, nebo učitelské a výchovné,se mi opakovaně osvědčilo, že stav dítěte se symptomy uváděných diagnóz je včasnou a správnou terapií a péčí řešitelný ku prospěchu všech, včetně rodičů, učitelů, vychovatelů a ostatních, v neposlední řadě budoucích životních partnerů.

Jitka Poláková ředitelka, proFem, o.p.s. se připojila: Jsem ráda, že byla objevena další možnost při řešení domácího násilí. Každý preventivní zásah má velký přínos pro společnost, protože se může podařit v některých případech pomoci „budoucímu“ agresorovi a zabránit násilí v jeho partnerských vztazích, případně zabránit mezigeneračnímu přenosu při výchově dětí.

PRO DALŠÍ INFORMACE JE MOŽNÉ KONTAKTOVAT: Lucii Sulíkovou (lucie.sulikova@profem.cz)
tel. 774 433 002 nebo (evinaschranka@email.cz).

 

Prezentace prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc..ppt

Prezentace Mgr. Eva Hurychová.pptx

Tisková zpráva ke stažení.pdf

gallery