Seminář: Dosud neuvedená příčina k páchání domácího násilí

30. 10. 2015

Jitka Poláková

Organizace proFem, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář: SEZNÁMENÍ S DOSUD NEUVEDENOU PŘÍČINOU K PÁCHÁNÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ (Dle aktuálního a odborníky ověřeného výzkumu)

Kdy: 3. listopadu 2015 od 9:30 - 11:30
Kde: v Informačním centrum OSN - Železná 24, Praha 1

 

Vystupující:


Mgr. Eva Hurychová

prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. – primář dětské a dorostové psychiatrie Praha

Mgr. et Bc. Blanka Ptáčková – speciální pedagožka

Barbova Krutáková –  informační centrum OSN

Mgr. Radan Šafařík – Oddělení rovných příležitostí žen a mužů, Výbor pro prevenci domácího násilí

Jitka Poláková, ředitelka proFem, o.p.s.

 

ANOTACE (Mgr. Eva Hurychová)

Ve výzkumech k domácímu násilí, jimiž se zabývám cca pět let, se mi u jeho páchání podařilo prokázat další příčinu. Nikdo jiný ji s domácím násilím dosud přímo nespojil, což se ověřilo rešeršemi v našich a zahraničních publikacích. U nás je prezentována jen v mých sociologicko-empirických a kvalitativních studiích. Týká se zcela nového výzkumného problému, který nebyl v souvislosti s pachateli domácího násilí zatím nikdy zkoumán. Jde o perzistenci syndromu ADHD, poruchy opozičního vzdoru a hyperkinetické poruchy chování, která se stává příčinným základem k týrání osoby ve společném obydlí.

V diplomové práci jsem využila expertní (delfskou) výzkumnou metodu, kde se špičkoví experti u nejdůležitější výzkumné otázky, zda může být přetrvávání povahových rysů ze syndromu ADHD a jeho komorbidních diagnóz důvodem k páchání domácího násilí, stoprocentně shodli. Jejich kladné odpovědi potvrdily mé hypotéze validitu. Pro značnou latenci této perzistence není možné stanovit četnost pachatelů, lze jen předpokládat menší, avšak nikoli zanedbatelné spektrum. Jestliže ze zmíněné příčiny probíhá domácí násilí, mění se i jeho proces. Výsledek výzkumu ale neznamená generalizaci, že všichni pachatelé domácího násilí museli prodělat uvedené poruchy, jejichž rysy přetrvávají
i v dospělosti. Nebyla také opomíjena kombinace různých činitelů. U ověřeného faktu stojí za úvahu, zda by se s teoretickou citlivostí neměl zakotvit pro šetření v sociálních anamnézách. Kolikrát oběti domácího násilí nedokážou určit žádný důvod, proč se k nim partneři chovají násilně. Ve spolupráci s proFem o. p. s. ráda ostatní seznámím se všemi získanými aspekty, detaily výzkumu a možností prevence. Pozvaní odborníci se u těchto poruch vyjádří dle svých zkušeností ke zdravotním anamnézám, úspěšné léčbě v dětském věku a dalším poznatkům. 

 Pozvánka ke stažení ZDE.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 30. října 2015, a to buď telefonicky na tel. 774 433 002 nebo e-mailem na lucie.sulikova@profem.cz.

Na setkání se těší,

Jitka Poláková

ředitelka proFem, o.p.s.