Interaktivní beseda pro pracovníky pomáhajících profesí, 7. 10. 2015

9. 10. 2015

Jitka Poláková

Interaktivní beseda pro pracovníky pomáhajících profesí, 7. 10. 2015

9,00-13,00

Dne 7. 10. 2015 se v Benešově uskutečnila beseda pro pracovníky pomáhajících profesí na téma ekonomické a finanční zneužívání seniorů. 

Hlavními tématy, na které jsme se zaměřily, bylo ekonomické násilí a finanční zneužívání seniorů, problematika dluhů a dědické právo. 

Program besedy byl založený na kazuistikách účastníků a jejich řešení v praxi.

Našim cílem bylo také upevnění interdisciplinární spolupráce mezi pracovníky pomáhajících profesí v Benešovském regionu. Snažíme se upevnit spolupráci s pracovníky pečovatelských služeb, domovů pro seniory, městských úřadů, občanských poraden a policie, a také s lékaři a psychiatři z Benešova. Celkově se zúčastnilo 12 pracovníků pomáhajících profesí.

Besedu vedla Mgr. Veronika Ježková, právnička organizace proFem. 

Organizátorem besedy a kontaktní sociální pracovnicí je Mgr. Michaela Malá (michaela.mala@profem.cz, tel.č. 774 433 015).