Křest knihy Sebeobrana

11. 9. 2015

Naďa Gubová

Dne 10.9. proběhl v Paláci knih Luxor křest publikace Sebeobrana, která má podtitul "Nebuďte snadnou obětí!".

Autoři knihy Radim Pavelka a Jaroslav Stich působí jako vysokoškolští pedagogové katedry technických a úpolových sportů FTVS Univerzity Karlovy. Zabývají se sebeobranou jak na poli teoretickém, tak v praktické rovině při každodenní pedagogické praxi. Řadu let se věnují výuce sebeobrany a bojových sportů.

Publikace seznamuje srozumitelným způsobem veřejnost se zásadami, principy a technikou moderní sebeobrany a speciálně se zabývá také sebeobranou žen a dívek, které patří k nejohroženějším skupinám. „Ze statistik vyplývá, že polovina evidovaných vražd je spáchána mezi partnery nebo v širším rodinném kruhu. V těchto případech převažují mezi oběťmi ženy, v 84 % případů,“ říká Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem. Cílem knihy je tedy zvýšit kompetenci bránit sebe sama.

Děkujeme za pozvání na tuto akci. Doufáme, že tato zajímavá a praktická kniha si najde své čtenáře!