Tisková konference "Vraždy v kontextu domácího násilí"

31. 8. 2015

Naďa Gubová

Dnes byla na tiskové konferenci představena studie Vraždy v kontextu domácího násilí.

Na konferenci hovořili Lucia Zachariášová a Radan Šafařík za Odd. rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR a autoři studie JUDr. Jiřina Voňková, CSc., a Mgr. David Oplatek.

Rádi bychom poděkovali všem přítomným za jejich účast. Zvláštní poděkování patří Úřadu Vlády ČR za záštitu akce a poskytnutí prostor.

 

Studie a tisková zpráva jsou k dispozici zde:

gallery

 

Články v médiích:

http://www.profem.cz/clanek.aspx?a=335