Zveme Vás na tiskovou konferenci "Vraždy v kontextu domácího násilí"

25. 8. 2015

Jitka Poláková

Zveme Vás na tiskovou konferenci u příležitosti představení studie: „Vraždy v kontextu domácího násilí“. Kdy: 31. srpna 2015, 10:00 hod. Kde: Úřad Vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1, místnost Fórum

  • Úvodní slovo: Lucia Zachariášová, vedoucí Odd. rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR
  • Představení Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 v kontextu osob nejvíce ohrožených domácím násilím: Radan Šafařík, Odd. rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR
  • Představení studie Vraždy v kontextu domácího násilí: JUDr. Jiřina Voňková, CSc., Mgr. David Oplatek

Předkládaná studie o vraždách v kontextu domácího násilí je kombinací vybraných teoretických poznatků k problematice domácího násilí vedoucího až k úmyslnému usmrcení partnerky/partnera a dosažitelných kazuistik pravomocně skončených trestních spisů odsuzujících pachatele/pachatelku trestného činu vraždy, ve kterou domácí násilí vyústilo.

Na vysoký výskyt těchto forem násilí reaguje Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018, který schválila vláda ČR v únoru letošního roku. Akční plán by mj. měl přinést efektivnější ochranu osob nejvíce ohrožených domácím násilím, včetně zajištění regionální dostupnosti utajených azylových domů.

Pro vstup do budovy je potřeba předložit doklad totožnosti.

Předpokládaná délka trvání je 1 hodina. Prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 28. srpna 2015, a to buď telefonicky na tel. 774 433 002,  nebo elektronicky na mail: lucie.sulikova@profem.cz.

                                                                   

                                                                                                          Jitka Poláková, ředitelka proFem, o.p.s.