„Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví“

5. 8. 2015

Jitka Poláková

V květnu 2015 se rozběhl projekt „Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví.“ Cílem projektu je analyzovat a vyčíslit ekonomické dopady domácího násilí a jeho dopady na zdraví žen a jejich sociální situaci a přispět tak porozumění významu prevence, osvěty či pomoci obětem domácího násilí.

Součástí projektu je výzkum, kterého se zúčastní 3000 respondentek, s nimiž bude vyplněn dotazník, jehož úkolem je zjistit, zda některé z nich zažily domácí násilí a zda v jeho důsledku vyhledaly lékařskou péči a kolik tato péče stála. V první fázi projektu jsme se tedy zaměřili na tvorbu dotazníku, od jehož kvality se bude odvíjet kvalita celého výzkumu, potažmo projektu. Věnovali jsme proto přípravě dotazníku detailní pozornost. Nejprve jsme zkoumali pro inspiraci studie o domácím násilí ze zahraničí a následně se jednou v květnu a jednou v červnu sešla pracovní skupina složená ze zástupkyň proFemu, partnerské organizace MindBridge Consulting a pěti odbornic z neziskových organizací - Most k životu, Acorus a Pro Dialog, Ministerstva vnitra a Centra sociálních služeb Praha, které mají bohaté praktické zkušenosti s oběťmi domácího násilí. Cílem setkání bylo zamyslet se nad podobou a výběrem vhodných otázek v dotazníku. Setkání pracovní skupiny hodnotíme jako velmi přínosná a efektivní, protože posunula práci na dotazníku kupředu a přinesla řadu užitečných postřehů. Dotazník byl dále konzultován s revizní lékařkou a lékařem, jejichž úkolem bylo zhodnotit, zda na základě zjištěných informací bude možné vyčíslit hodnotu lékařské péče. Dotazník byl dále konzultován s  odbornicí ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, která má řadu praktických zkušeností genderovou problematikou. Dotazník byl následně ve dvou fázích odpilotován, abychom mohli odhalit případné nedostatky dotazníku přímo v terénu. Nyní je již dotazník dokončený a probíhá školení tazatelek, které budou provádět samotné dotazování. Školení zajišťuje agentura MindBridge Consulting a organizace proFem připravila „Desatero pro tazatelky“ a krátkou prezentaci, kde tazatelky informuje o specifikách komunikace s oběťmi domácího násilí.  Od poloviny srpna začne probíhat již samotné dotazování, které bude trvat několik měsíců, pravděpodobně až do prosince a následně se budeme věnovat analýze získaných dat.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

logo

www.osf.cz

eeagrants.org

www.dejmezenamsanci.cz

gallery