9.7.2015 Tisková konference - Zákon o zálohovaném výživném

9. 7. 2015

Jitka Poláková

Dne 9.7.2015 se uskutečnila tisková konference k Zákonu o zálohovém výživném. K zákonu hovořily: Jitka Poláková a Denisa Niederlová za proFem, o.p.s., Helena Skálová za Českou ženskou lobby a Kateřina Kňapová za Alternativu 50+, o.p.s.

Tisková zpráva k konference:

 

V Praze dne 9.7.2015

Tisková zpráva: Zálohované výživné výrazně pomůže týraným ženám i samoživitelkám

Pokud by vláda přijala zákon o zálohovaném výživném, výrazným způsobem by to pomohlo ženám ohroženým domácím násilím i chudobou, říkají zástupkyně neziskových organizací proFem, o.p.s. a Alternativa 50+ o.p.s.

Ohrožení chudobou a ekonomické problémy jsou společným jmenovatelem žen, které vychovávají děti samy, a těch, které zažívají domácí násilí. Domácí násilí někdy zažilo nebo zažívá až 1,4 milionu českých žen. Právě obava z nedostatku a ekonomická závislost je jedním z důvodů, proč ženy zažívající domácí násilí neodcházejí od partnerů. „Odchod od násilného partnera pro ženy s nezletilými dětmi znamená stát se osamělou matkou – samoživitelkou, což je považováno za jednu z nejrizikovějších sociálních skupin ohrožených chudobou a nízkou životní úrovní,“ říká Jitka Poláková z organizace proFem, o.p.s..

Její slova potvrzuje i socioložka Kateřina Kňapová z organizace Alternativa 50+, o.p.s.: „Neúplné rodiny s dětmi, v 90% se ženou v čele, jsou ohroženy chudobou v daleko větší míře než rodiny úplné.  Zatímco u rodin úplných podle dat ČSÚ se jedná o 9%, u neúplných rodin je to 31,7%.“ Velmi důležitou roli hraje mimo jiné i neplacení výživného – to podle odhadů Exekutorské komory z loňského roku vyměřené výživné neplatí až 140 tisíc lidí a navíc asi třetina těch, kteří jej platí, platí nepravidelně. Zejména pro nízkopříjmové domácnosti je výpadek příjmů v podobě výživného (nejčastěji mezi 2000 a 3500 Kč) velmi zatěžující.

Pokud by zákon o zálohovaném výživném vešel v platnost, ženy s nízkými příjmy a ty, kterým se výživné nedaří vymoct ani soudně nebo exekucí, by měly větší šanci vyhnout se ekonomickým problémům. Vymáhání výživného státem by měl pozitivní vliv i na psychiku těchto žen. „Domníváme se také, že státní orgány nebudou čelit podobným překážkám jako ženy, kteří na svých bývalých partnerech výživné vymáhají. Zejména pak nečelí silné emoční zátěži, kterou může násilí nebo komplikovaný rozchod přinést,“ dodává Poláková.

Kontakty:

Jitka Poláková, proFem, o.p.s., jitka.polakova@profem.cz , tel 774 433 005

Kateřina Kňapová, Alternativa50+, o.p.s., katerina.knapova@alternativaplus.cz, 776 046 060

Helena Skálová, Česká ženská lobby

www.profem.cz                               http://alternativaplus.cz/                              http://www.czlobby.cz

profem                      alternativa                                         čžl

 

osf

 

Tisková zpráva ke stažení v PDF verzi zde: Tisková zpráva

Prezentace z tiskové konferenci zde: Prezentace

 

gallery