X. setkání IDT v Příbrami

27. 5. 2015

Naďa Gubová

Dne 27. 5. 201 se v budově Okresního soudu v Příbrami uskutečnilo již X. setkání interdisciplinárního týmu v Příbrami. O problematice domácího násilí zde diskutovali například zástupci z řad pracovníků Policie, Městského úřadu Příbram, Sedlčany a Březnice, dále vedoucí Psychologicko pedagogické poradny a zástupkyně neziskových organizací tohoto regionu.

Na setkání jsme hovořili o problematice teenagerů v souvislosti s domácím násilím, představili jsme studii  "Domácí násilí očima teenagerů", kterou vypracovaly pracovnice proFem v minulém roce.  V souvislosti s tímto tématem jsme představili kazuistiku o 17ti let slečně, která využívala služeb intervenčního centra.

I na závěr jsme probírali 2 kazusitiky klientek, se kterýmu spolupracujeme.

Děkujeme všem zúčastněným za podněty do diskuse a především děkujeme Okresnímu soudu za poskytnutí prostor pro konání tohoto setkání.