Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví

7. 5. 2015

Jitka Poláková

Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví je nový projekt proFem, o.p.s., jehož cílem je kvantifikace zdravotních dopadů domácího násilí na státní rozpočet.

 

Z výsledků naší studie z roku 2012, která se zaměřovala na ekonomické dopady domácího
násilí v České republice vyplynulo, že největší položku tvoří náklady v oblasti zdravotnictví. Proto jsme se rozhodli v rámci nového projektu provést podrobný, rozsáhlý a v České republice zatím ojedinělý výzkum, kterého se zúčastní 3.000 respondentek a který nám umožní získat významný argument, že investovat do prevence domácího násilí je finančně výhodnější než jeho následné řešení.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

osf

www.osf.cz

eeagrants.org

www.dejmezenamsanci.cz