Dohoda mezi policií Středočeského kraje a proFem o.p.s.

20. 4. 2015

Naďa Gubová

Dne 20. 4. 2015 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi policií Středočeského kraje a proFem o.p.s. o spolupráci.

Policie bude informovat oběti sexuálního násilí a jejich blízké o možnosti bezplatné pomoci v Poradenském centru pro oběti sexuálního násilí. Je ale na samotných obětech, zda pomoc přijmou či nikoliv. Tato dohoda je vyjádřením vůle obou stran vytvářet podmínky pro zmírnění následků trestných činů pro jejich oběti, a to poskytnutím komplexní péče. Tiskovou zprávu týkající se této dohody naleznete zde .

proFem, o.p.s. provozuje od října 2014 v Praze Poradenské centrum pro oběti sexuálního násilí a jejich blízké, a to na adrese Plzeňská 66, Praha 5. Centrum má tři pobočky v Příbrami (Dlouhá 97), v Berouně (Bezručova 928) a v Benešově (Masarykovo nám. 1).

Centrum nabízí zdarma svým klientům/-kám tyto služby: psychologickou pomoc, právní pomoc, sociálně-právní poradenství, zprostředkování kontaktů na jiné instituce, základní orientace v situaci (krizová intervence), zprostředkování dalších služeb (např. ubytování, lékař, advokát), pomoc a orientace v trestním řízení (pokud probíhá), doprovod na instituce, pokud si ho klient/-ka žádá (např. policie, soud).

Do Centra se lze objednat telefonicky na čísle: 608 22 22 77 nebo emailem: poradna@profem.cz.