Mezioborové setkání na téma znásilnění

20. 4. 2015

Jitka Poláková

Dne 15. 4. 2015 se na krajském úřadě Středočeského kraje uskutečnilo mezioborové setkání Středočeského kraje, které bylo zaměřeno na problematiku sexuálního násilí a znásilnění. Záštitu nad setkáním převzala paní radní Emílie Třísková.

O problematice sexuálního násilí a znásilnění diskutovali zástupci z řad Police, doktorů a zdravotního personálu, psychiatrů a psychologů, poradenských center a další.

Diskuze byla zahájena uvedením do problematiky sexuálního násilí. Hovořilo se o práci s traumatizovanou osobou, jaké jsou projevy u osob s posttraumatickou stresovou poruchou a jak s těmito osobami pracovat. Členové interdisciplinárního týmu poskytli cenné postřehy k problematice sexuálního násilí a znásilnění v regionu a dále diskutovali o nastavení vzájemné spolupráce.

Velké poděkování patří všem zúčastněným za podnětnou diskuzi. Zvláštní poděkování patří paní Emílii Třískové, která převzala záštitu nad setkáním a také panu Milanu Fárovi za spolupráci a poskytnutí prostor pro jeho konání.