Zahájení projektu „AdvoCats for Women – právem proti násilí na ženách“

23. 2. 2015

Jitka Poláková

Organizace proFem zahájila projekt „AdvoCats for Women – právem proti násilí na ženách“

 

Praha 17. 2. 2015

Nevládní nezisková organizace proFem o.p.s. (proFem) zahájila další fázi projektu „AdvoCats for Women – právem proti násilí na ženách“. Hlavním cílem projektu je podpora osob, zejména žen a jejich dětí ohrožených a postižených domácím násilím. V rámci projektu bude poskytována bezplatná přímá pomoc konkrétním obětem násilí, a to formou právních konzultací a dlouhodobého právního zastupování.

Projekt se dále zaměřuje na odstranění nedostatků právní úpravy potírání násilí na ženách a problémů při aplikaci těchto zákonů v praxi. „V legislativní části projektu se zaměříme zejména na prosazení náhradního výživného a bezplatné právní pomoci pro oběti násilí. Přijetí těchto opatření přispěje ke zlepšení sociální a ekonomické situace obětí, která je ve většině případů špatná,“ říká ředitelka proFem Jitka Poláková.

Dalším z cílů projektu je podpora přijetí Úmluvy o předcházení násilí páchanému na ženách a boji proti němu (tzv. Istanbulská dohoda). „Pro zlepšení současné situace obětí násilí je přijetí Istanbulské dohody nezbytné,“ říká Adriena Gabrielová, právní expertka proFem.

Tento projekt je financován z Norských fondů.

 

 

Jitka Poláková                                                                                 Mgr. Adriena Gabrielová

ředitelka proFem, o.p.s.                                                             vedoucí sociálních služeb

tel.: 774 433 005                                                                              tel.: 77 44 33 077

email: jitka.polakova@profem.cz                                           email: adriena.gabrielova@profem.cz

 

 

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

logo