Workshop Mluvme spolu o domácím násilí v Liberci

24. 3. 2013

Ve čtvrtek 21. 3. 2013 proběhl již šestý workshop v rámci projektu “Mluvme spolu o domácím násilí“. Tentokrát jsme navštívili soukromou Střední odbornou školu obchodní v Liberci, workshopu se zúčastnilo 40 studentů a studentek 1. a 2. ročníku.

Z dotazníku na zpětnou vazbu, kterých se nám vrátilo bohužel pouze 25, studenti/-ky ve většině hodnotili/-y workshop za přínosný (7 velmi, 12 celkem) a srozumitelný ( 10 velmi, 14 celkem). Téma nebylo vůbec zajímavé pro jednu/-oho studenta/-ku a spíše nezajímavé pro 4 studenty/-ky. Mimo věcné hodnocení zmiňovali/-y části, které je nejvíce zaujali/- y. Mezi ty patří především promítaný film, který znázorňuje průběh násilí ve vztahu 17 leté dívky a stejně starého chlapce. Tento film byl pro studenty/-ky nejzajímavější částí přednášky, jednoho studenta/-ku nejvíce zaujal první blok, který byl věnován násilí na ženách ve světě z pohledu mezinárodní organizace OSN, kterou přednášela paní Barbora Krutáková z Informačního centra OSN v Praze. Studenti/-ky neuvedli/-y nic, co by jim v přednášce v rámci tématu chybělo, za což jsme velice rádi, ale neproběhla ani žádná větší diskuse, což nás na druhou stranu trochu mrzí. V rámci projektu putuje také výstava, kterou realizuje OSN a zastoupení Evropské komise v ČR. Nyní je 14 tiskových inzerátů z této výstavy k vidění v obchodním centru Liberec Plaza a navštívit ji můžete do soboty 30. 3. 2013.