Zveme Vás na Benefiční koncert v Dobříši

14. 1. 2015

Jitka Poláková

Dne 5. 2. 2015 od 18:30 pořádáme za podpory dobříšského Kulturního střediska a Základní umělecké školy Dobříš jedinečný Benefiční koncert a vernisáž "Hell(p) – Stop násilí na ženách". Akce se buou konat v dobříšském Kulturním domě. Před jeho samotným začátkem se od 18 h budou moci návštěvníci seznámit s našimi službami. Dále se zde představí nezisková organizace Proxima Sociale o. s..

Hlavním hostem Benefičního koncertu bude Daniel Krob, fenomenální kytarista, který organizaci proFem o. p. s. dlouhodobě podporuje svoji hudbou. Před jeho vystoupením se hudebně představí také mladá dívčí rocková skupina Fireflies, jejíž tvůrčí základy jsou položeny v Základní škole umění Dobříš.

V rámci Benefičního koncertu proběhne v dobříšské galerii i vernisáž výstavy "Hell(p) – Stop násilí na ženách" organizace proFem o. p. s.. Vystavené originální návrhy plakátů zpracovali  studenti/ -tky prvních a druhých ročníků Fakulty designu a umění na Západočeské univerzitě v Plzni. Touto kulturně-společenskou aktivitou chce organizace proFem o. p. s. poukázat na přítomnost násilí ve společnosti, ve vztazích a rodinách. Hlavní cílem výstavy je zvýšit povědomí o tomto rizikovém chování především u mládeže, kterou je nutné pozitivně motivovat k převzetí zodpovědnosti za své chování.

Naše poděkování za podporu tohoto projektu patří Kulturnímu středisku Dobříš, Základní umělecké škole Dobříš a tiskárně PRIMA Příbram.

Plakát si můžete prohlédnout ZDE.