Pomoc pro oběti znásilnění v Praze a Středočeském kraji

4. 12. 2014

Jitka Poláková

Pomoc pro oběti sexuálního násilí a jejich blízké v Praze a Středočeském kraji

 

Nezisková organizace proFem, o.p.s. otevřela od 1. října v Praze Poradenské centrum pro oběti sexuálního násilí a jejich blízké.

Centrum nabízí zdarma svým klientům/-kám tyto služby: psychologickou pomoc, právní pomoc, sociálně-právní poradenství, zprostředkování kontaktů na jiné instituce, základní orientace v situaci (krizová intervence), zprostředkování dalších služeb (např. ubytování, lékař, advokát), pomoc a orientace v trestním řízení (pokud probíhá), doprovod na instituce, pokud si ho klient/-ka žádá (např. policie, soud).

 

Kontakty:

Do centra se můžete objednat telefonicky na čísle:

608 222 277

 

nebo emailem:

poradna@profem.cz

 

Centrum sídlí V Luhu 6, Praha 4.
Další pobočky naleznete v Příbrami - Dlouhá 97, v Berouně - Bezručova 928 a v Benešově - Piaristická kolej Masarykovo nám. 1  

 

Centrum je otevřeno díky projektu „Pomoc a podpora obětí generově podmíněného násilí“, který byl podpořen z Fondu nestátních neziskových organizací, který je financován z EHP fondů 2009-2014. Cílem projektu je, aby se obětem sexuálního a domácího násilí dostalo rychlé, bezplatné a komplexní pomoci v jejich tíživé situaci a snaha podpořit je v návratu do běžného života bez násilí. Kromě pomoci obětem konkrétních případů sexuálního násilí je naším cílem prohlubovat povědomí odborné i laické veřejnosti o specifikách této formy trestné činnosti, čímž doplňujeme komplexnost našich služeb i o preventivní složku, která má dlouhodobě efektivní charakter. V souvislosti s konkrétními zkušenostmi v této oblasti pak postupně naše organizace upozorňuje na nedostatečnou legislativu a iniciuje její změny.

 

 

 

 

 

logo

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz