Workshop Mluvme spolu o domácím násilí v Praze

23. 4. 2013

V úterý 23. 4. 2013 proběhl již sedmý workshop v rámci projektu “Mluvme spolu o domácím násilí“. Tentokrát jsme se se studenty třetího ročníku Gymnázia Evropská sešli v prostorách Městské knihovny v Praze.

Z dotazníku na zpětnou vazbu, studenti/-ky ve většině hodnotili/-y workshop za přínosný (3 velmi, 28 celkem) a srozumitelný (24 velmi, 6 celkem, spíše ne 1). Nejvíce studenty/-ky zaujaly filmové ukázky a rozbor promítaného filmu, který znázorňuje průběh násilí ve vztahu 17 leté dívky a stejně starého chlapce. Tento film byl pro studenty/-ky nejzajímavější částí přednášky, nejen kvůli otevřené diskusi nad dílčími tématy, ale i proto, že ve filmu byly dobře znázorněny formy násilí, manipulace a průběh násilného vztahu. Jednoho studenta/-ku nejvíce zaujal první blok, který byl věnován násilí na ženách ve světě z pohledu mezinárodní organizace OSN, kterou přednášela paní Barbora Krutáková z OSN.

Studenti/-ky uvedli/-y, že jim v přednášce chyběla více propracovaná práce s oběťmi a způsoby pomoci. Vzhledem k tomu, že je workshop určen studentům středních škol, zaměřujeme se především na to, jak oni/-y sami/-y mohou potenciálním obětem pomoc. Vzhledem k tomu, že nejsou odborníky na tuto problematiku, mohou nabídnout spíše psychickou podporu než odbornou pomoc. Způsob naší práce jsme tedy popisovali okrajově, aby pro studenty/-ky byly informace především prakticky použitelné v jejich reálném životě.

Jeden ze studentů uvedl, že mu zde chyběla podpora poskytovaná agresorům. Opět musím zopakovat, že se jedná o preventivní workshop. Zaměřujeme se na to, jak násilí zabránit. Práci s agresory se nevěnujeme, ale na semináři jsme zmiňovali, že existují terapeutické služby pro lidi, kteří mají problémy s agresí. Pokud se o tuto práci více zajímáte, doporučuji navštívit organizace SOS Centrum Diakonie ČCE v Praze nebo Informační a poradenské centrum Viola.