Pozvánka na Mezinárodní den rovnosti žen a mužů 19. 6. 2014

16. 6. 2014

Jitka Poláková

Letos zaměříme tento den na osvětu o genderově motivovaném násilí a šikaně na internetu a v kyberprostoru - jak jim předcházet a jak se jim bránit. ProFem se bude podílet formou právního poradenství.

U příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů 19. června  Vás zveme na informační stánek Gender Studies, který bude celý den na Karlově náměstí u sochy Elišky Krásnohorské.

Od 14 do 18 hod. budou zdarma veřejnosti k dispozici dvě specializované právničky. JUDr. Eva Fialová LL.M. (Gender Studies, o.p.s.) bude odpovídat na dotazy, týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života, Mgr. Adriena Gabrielová (ProFem, o.p.s.) bude připravena na dotazy, týkající se násilí a šikany na internetu.

 

V odpoledních hodinách proběhne happening České ženské lobby „Máme stejné šance?“ Na závodní dráze s několika stanovišti symbolizujícími životní dráhy žen a muži si nenáročnou a zábavnou formou zájemci a zájemkyně budou moci na vlastní kůži zažít, jaké jsou přetrvávající nerovnosti mezi těmito dvěma pohlavími.