Workshop v Ústí nad Labem

12. 6. 2014

Naďa Gubová

Ve středu 4. června proběhly dvě poslední přednášky tohoto školního roku, a to na Střední škole obchodu, řemesel, služeb Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Preventivní přednášky se zúčastnilo celkem 62 studentů/-ek 1. a 2. ročníku.

Obě přednášky byly velmi příjemné, i když se nerozvinula větší diskuse, studenti/-ky byli velmi pozorní/-né a bylo vidět, že je téma zajímá, což se nám ukázalo i na zpětných vazbách.

Studenti/-ky hodnotili přednášku ve většině jako velmi přínosnou a srozumitelnou. Nejvíce je zaujal promítaný film a spot a cyklus domácího násilí. Dále jako nejvíce přínosné hodnotili informace, na koho je možné se obrátit o pomoc a jaké jsou pomáhající instituce.

Dvěma studentům/-kám chybělo více informací o kyberšikaně. Toto téma by si zasloužilo samostatnou přednášku s odborníkem na dané téma. My jsme se ho mohli v rámci prevence dotknout pouze okrajově, hovořili jsme o něm např. v souvislosti se stalkingem.

Děkujeme všem studentům, kteří se preventivní přednášky zúčastnili. Jsme rádi, že jsme mohli navštívit Ústí nad Labem a budeme se těšit příště na viděnou.

Děkujeme také za vyplněné dotazníky, zpětné vazby a přijetí filmařů!