Průzkum týkající se násilí na ženách napříč EU

5. 6. 2014

Jitka Poláková

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) představila výsledky historicky největšího světového průzkumu týkajícího se násilí na ženách napříč EU

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) představila výsledky historicky největšího světového průzkumu týkajícího se násilí na ženách napříč EU, který odhaluje rozsah zneužívání, jímž ženy trpí doma, v práci, na veřejnosti a na internetu. Zpráva, která dokládá širokou prevalenci násilí na dospělých ženách, se také podrobně zabývá incidenty fyzického a sexuálního násilí, jež zažily ženy v dětství.

Výsledky průzkumu FRA vychá­zejí z osobních rozhovorů se 42 000 ženami ve 28 člen­ských státech Evropské Unie, s průměrně 1 500 rozhovory na jeden členský stát.

Výsledky z jednotlivých zemích včetně České republiky ZDE.