Workshop v Litoměřicích

23. 5. 2014

Naďa Gubová

21. května proběhly dvě preventivní přednášky na Gymnáziu J. Jungmanna v Litoměřicích, kterých se zúčastnilo celkem 88 studentů/-ek 2. a 3. ročníku.

Obě přednášky byly velmi příjemné, studenti/-ky diskutovali a projevovali o témata zájem, což pro nás bylo velmi obohacující. Zvláště pak zájem o téma výchovy dětí.

Studenti/-ky hodnotili přednášku ve většině jako přínosnou a srozumitelnou. Nejvíce je zaujal promítaný film, cyklus domácího násilí, typy násilníků. Dále jako nejvíce přínosné hodnotili informace, na koho je možné se obrátit o pomoc, jaké jsou pomáhající instituce a co je to institut vykázání.

Několika studentům/-kám chybělo více informací o násilí na mužích, dětech, sexuálním násilí. Cílem této preventivní přednášky je seznámit všeobecně s tématem domácího násilí. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici pouze 2 vyučovací hodiny, je těžké podrobněji zahrnout výše zmíněné oblasti. Bohužel jsme se nemohly všem těmto tématům věnovat více, než daný čas. Důležité pro nás ale je, že jsme i tyto oblasti zmínily a studenty/-ky informovaly alespoň takto. Podobně je tomu i s tématem kyberšikany. Naše přednáška se tomuto tématu nevěnuje, ale máme za to, že kyberšikana by zasluhovala samostatnou přednášku s odborníkem na tuto problematiku.

Děkujeme všem studentům, kteří se preventivní přednášky zúčastnili. Jsme rády, že jsme mohly navštívit Litoměřice a budeme se těšit příště na viděnou.

Děkujeme také za vyplněné dotazníky a zpětné vazby! Níže bychom chtěli reagovat na jeden dotaz od studenta/ky:

Není zmiňování příkladů neprofesionální?

Není. Pokud je zachována anonymita klientů a klientek, která být zachována musí a je. Příklady z praxe zmiňujeme proto, aby se studenti dozvěděli, jak domácí násilí v reálu probíhá, jak vypadá a kdo ho páchá. Jenom tak se o této problematice lze více dozvědět a my máme možnost pomoct lidem, kterých se to týká.

K čemu nám ty informace budou?

Jak jsme řekly s kolegyní na začátku přednášky, přednáška byla preventivní, to znamená, jejím cílem bylo seznámit studenty s tématem – co to domácí násilí je, jaké jsou jeho formy a znaky, na kom je pácháno, jaké můžou být varovné signály a na co je dobré si dávat pozor. Ve spojení s tím jsme chtěly, aby se studenti/-ky zamysleli nad svými v hranicemi a nad hranicemi druhých, byli k těmto hranicím citliví, vnímali je a respektovali.