Workshop v Benešově

8. 5. 2014

Naďa Gubová

Ve středu 7. května 2014 proběhl v letošním roce už pátý workshop projektu “Mluvme spolu o domácím násilí“, který realizuje proFem, o.p.s. ve spolupráci s Avon Cosmetics. Navštívili jsme studentky na Střední odborné škole Benešov.

Workshopu se účastnilo pouze ženské publikem, a to 26 studentek ve věku 17 – 18 let. Studentky nám ze zpětných vazeb hodnotily workshop velmi pozitivně a srozumitelně. Nejvíce je zaujal krátký film o 17leté dívce, která řeší problém ve vztahu se svým přítelem, kde se objevuje násilí. Společně jsme hovořili o tom, jak je dobré vnímat varovné signály v chování toho druhého, o čem mohou vypovídat, jak je potřebné vnímat hranice své i druhého a mluvit o nich. Neméně zajímavým tématem byl pro dívky cyklus domácího násilí, jeho etapy, to, jak se oběť a násilník v jednotlivých etapách chovají, cítí a proč tomu tak může být.

Děkujeme moc za přínosnou diskusi a čas strávený v příjemném prostředí! Těšíme se někdy příště na další setkání a také moc děkujeme za spolupráci při vyplňování dotazníků!