Workshop v Mostu

5. 5. 2014

Naďa Gubová

Ve středu 30. 4. 2014 jsme uskutečnili v Mostě třetí a čtvrtý workshop letošního roku „Mluvme spolu o domácím násilí“, který realizuje proFem, o.p.s. ve spolupráci s Avon Cosmetics. Navštívili jsme Soukromou střední školu pro marketing a ekonomiku, kde se workshopů zúčastnilo celkem 77 dívek a chlapců.

Oběma workshopy se prolínala velmi zajímavá debata, na základě promítaného filmu, na téma do jaké míry lze ovlivnit reakci násilníka svým chováním a co podmiňuje chování oběti. Bylo pro nás velmi příjemným překvapením, v jakých souvislostech někteří/-ré studenti/-ky dokážou přemýšlet.

Na základě zpětných vazeb byl pro většinu studentů/-ek workshop celkem přínosný a srozumitelný. Nejzajímavější částí pro studenty/-ky byl promítaný film o mladém páru, kde se násilí objevuje, ne méně přínosnou pro studenty/-ky byla také první část, kde jsme hovořili o znacích, formách a cyklu násilí ve vztahu, a také konkrétní kazuistiky z praxe. Nové informace získali někteří studenti/-ky v poslední části workshopu, kde jsme hovořili o tom, co dělat když… a o legislativních souvislostech, kde nejvíce zaujal institut vykázání.

Některým studentům/-kám chybělo více informací o násilí na dětech. Jak jsme předestřeli na začátku přednášky, workshop byl preventivní, tedy neměli jsme tolik prostoru pro podrobné rozebírání všech souvisejících témat a také naše organizace s dětmi přímo nepracuje, a tak jsme téma násilí na dětech zmínili pouze zběžně.

Děkujeme všem studentům a studentkám, kteří se workshopu zúčastnili, a jsme rádi, že pro většinu byl přínosný! A také moc děkujeme za vyplnění dotazníků!