One Billion Rising Prague

22. 1. 2014

Povstaňte s námi 14. února 2014 v 16:00 na nám. Kinských v Praze, abychom společně vyjádřili nesouhlas s kybernásilím.

ProFem o.p.s. podpoří akci One Billion Rising, která upozorňuje na závažnost dopadů kybernásilí na ženách.

Oběti domácího násilí i organizace bojující za práva žen se stávají terčem útoku i v kyberprostoru. Agresoři k tomu využívají lživé informace, pomluvy, vydírání a další nástroje. Takovým jednáním následně ovlivňují profesní i soukromý život postižených obětí a organizací.

Takové jednání je o to nebezpečnější, že se jej může dopouštět široké spektrum osob a díky internetové anonymitě je jejich dopadení či potrestání velmi obtížné.

Proto je důležité věnovat tomuto tématu pozornost a zdůraznit jeho závažnost.