Dobrovolnice na preventivních workshopech

10. 11. 2013

Naďa Gubová

Ve spolupráci s dobrovolnicemi jsme zrealizovali sérii preventivních workshopů na téma "Šikana" a "Násilí ve vztazích".

V rámci projektu "Mluvme spolu o domácím násilí" jsme připravili 7 workshopů pro studenty a studentky základních škol v Příbrami a na území Praha 5. Projekt byl financován Nadací ČEZ a Městskou částí Praha 5. Workshopy byly realizovány ve spolupráci s dobrovolnicemi organizace, dobrovolnická služba byla podpořena městem Příbram a Ministerstvem vnitra (dobrovolnická služba).

17. a 19. září proběhlo dvoudenní školení dobrovolnic v problematice domácího násilí, druhý den jsme se věnovali konkrétní podobě workshopů a společně diskutovali o možných situacích při jejich realizaci.

9.10. jsme připravili besedy pro studenty 8. a 9. ročníku Základní školy Tyršova Praha 5 na téma "Násilí ve vztazích". Besed se zúčastnilo 23 žáků. Besedu hodnotili velice pozitivně, většina uvedla, že beseda byla přínosná a srozumitelná. Pouze pro jednoho studenta/ku byla nepřínosná a nesrozumitelná. Nejvíce si cenili promítaného filmu a jeho demonstrace cyklu násilí ve vztahu.

14.10. proběhly 2 workshopy pro studenty 4. ročníků ZŠ v Příbrami na téma "Šikana". Pro žáky byl workshop opakováním, sami tedy přícházeli s nápady a jejich zapojení bylo až překvapivé. Nejlépe ohodnotili hraní scének na téma šikany mezi spolužáky a rádi by se více dozvěděli o problematice kyberšikany, kterou jsme probírali okrajově. Těchto workshopů se zúčastnilo 57 chlapců a dívek.

15. 10. proběhla beseda pro studenty 9. ročníku této školy. Diskutovali jsme nad tématem násilí ve vztazích, besedy se zúčastnilo 34 studentů. V hodnocení jeden ze studentů uvedl, že by se rád dozvěděl více o vymáhání výživného po rozchodu rodičů z důvodu domácího násilí.

Poslední workshop jsme připravili pro ZŠ Barrandov, dvou besed se zúčastnilo 40 žáků a žákyň.

gallery